Etiketter

söndag 18 maj 2014

Säkerhet och risk

1. Jag kan minska skaderisken och göra aktiviteten säkrare för mig själv genom att tänja på sina muskler och värma upp i början. Om man värmer upp så påbörjar man ledsmörjningen så att det blir lättare att röra sig och minskar risken för skador. Om man tänjer på sina muskler så drar man ut de till sin fulla längd så att man inte sträcker sig. Man blir också flexiblare. Jag borde också veta hur bra jag är på någonting och vad jag kan prova på för att om jag provar på någonting som är på tok för svårt så kommer jag nog bli skadad.


Man borde också följa reglerna i spelet annars kan andra bli skadade, t.ex om man har en hög klubba i innebandy.


2. Omgivningen kan påverka säkerhet och risk eftersom att det är ju mest det omkring dig som kan skada dig. Om man spelar fotboll så kan man tänka på att använda sig av fotbollsutrustning, alltså benskydd och målvaktshandskar.


Om man håller på med t.ex gymnastik så borde man se till att man kommer landa på något mjukt, alltså borde man sätta ut t.ex mattor som är vadderade. Om man håller på med redskap så borde man se till att allting sitter fast och på rätt ställe. Annars kan det resultera i en felaktig träning eller skador.


Om man planerar en aktivitet så borde man tänka på att det ska finnas nog med plats för alla så att alla kan prestera så gott man kan så att ingen annan blir skadad. Om det är för trångt så blir det svårt att spela utan att skada folk.


Aktiviteten kan öka risken för skador eftersom om det är en aktivitet med högt tempo, som fotboll, så är det lätt att folk överanstränger sig och trampar fel eller sträcker sig. Dessutom så är tacklingar på bollen accepterade och om man inte riktigt vet vad man gör så är det lätt att man gör fel och skadar någon. Därför spelar aktivitetens regler stor roll och den hur bra man är.

3. För att göra det säkrare för mig själv och de andra deltagarna i aktiviteten så måste jag följa reglerna och veta vilken nivå som jag är på, veta hur bra jag är på aktiviteten. I innebandy så får man inte ha hög klubba för att det är stor risk att andra blir skadade om jag hastigt tar upp min klubba. Jag måste kunna förstå hur bra jag är och de andra är för att justera hur hårt jag ska skjuta i t.ex fotboll så att den andra personen inte blir skadad, men om den personen kan hantera en hård boll så kan jag skjuta hårt.

söndag 23 mars 2014

Funktioner

Klicka på denna fantastiska länk för att få tag i extraordinär information om funktioner:
https://www.youtube.com/watch?v=kmlumz9-wKE&feature=youtu.be

tisdag 18 mars 2014

Beethoven

Ludwig van Beethoven var en tysk tonsättare. Han verkade huvudsakligen inom den klassicistiska epoken men bidrog också till romantiken. Han är mest känd för att han var döv och en av historiens främsta tonsättare i världen. Han föddes den 16 december 1770 och dog 1827. Beethoven spelade viola och piano.

Grunden för Beethovens stil var principerna för musikalisk gestaltning som etablerats under högklassicismen. Alltså var hans still väldigt lik Haydn och Mozart. Beethovens främsta verk gav viktiga impulser till vissa romantiker, t.ex Schumann, Schubert och Brahm, genom sin kraft och intensitet i sin musik. Beethoven har därför drag av både klassiker och romantiker. Hur man betraktar honom att vara beror på vilket perspektiv man anlägger.

Det var planerat att Beethoven, som 17 år gammal skulle studera med Mozart i Wien men Mozarts mamma dog, så han återvände hem för att ta hand om sina yngre bröder. Istället studerade han med Joseph Haydn.

Beethovens främsta verk är Ödessymfonin (Symfoni nr 5) och Für Elise. 

Ödessymfonin

Namnet Ödessymfonin kommer från de fyra tonerna i temat som enligt Beethoven låter som att ödet knackar på din dörr. Det kändaste från Beethoven kommer definitvt i Ödessymfonin. Det är den första satsen som heter Allegro con brio. Huvudtemat är presenterat och används genom hela symfonin. Det består av tre korta och en lång not.

Für Elise

Det betyder "Till Elise" på svenska från Tyska. Det är ett pianostycke som är skrivet av Beethoven. Ingen vet vem Elise var, en teori är att titeln egentligen syftar på en kvinna som hette Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza som var dotter till en wiensk handelsman. Beethoven friade till henne men hon dissade honom och sade nej. När stycket publicerades år 1859 så var notbladen ganska slitna och kombinerat med Beethovens slarviga handstil ledde det förmodligen till feltolkning av titeln.

Källor:

Ludwig van Beethoven (2014-03-04) Nationalencyklopedin. Länk:

Ludwig van Beethoven (2014-03-03) Wikipedia. Länk:

söndag 2 mars 2014

Vatten (energi och miljöarbete)

Vatten & Energi

Inledning

Jag har valt att diskutera vatten och motivera folk att köpa grön el, duscha mindre, tvätta mindre och att stänga av sin kran när den inte behövs. Detta är ett problem eftersom att all varmvatten vi använder måste värmas med hjälp av energi som kommit från ändliga energikällor om man inte använder grön el.

Bakgrund

Många duschar länge trots att de inte behöver det. När man duschar längre än vad man behöver så spenderar man onödig energi som hade kunnat användas för något annat. Eftersom att vi använder så mycket energi så måste man använda sig av energikällor som inte är förnybara. Den förnybara energin räcker inte till just nu för att alla människor ska hålla på så som de håller på idag. Alltså måste vi använda mindre energi så att de förnybara energikällorna räcker till för alla så att man inte behöver använda sig av ändliga energikällor. Om vi inte gör något åt detta så kan konsekvenserna bli fatala. Växthuseffekten skulle bli värre, försurningskonsekvenserna skulle ökas.

Du skulle också spara mycket pengar, om du duschar i en kvart så används 5,6 kWh, en kWh kostar 90 öre alltså kostar elen för att ta en dusch 5,4 kronor. För en familj på fyra personer som duschar en gång om dagen i 30 minuter så kostar det 15768kr om året. Om alla i familjen hade duschat i en kvart så hade det kostat 7884 om året. Man kan alltså spara väldigt mycket pengar på det.

Växthuseffekten

För att värma upp värma upp vatten så krävs energi. Om man inte använder lika mycket vatten så behöver man inte använda sig av energi som värmer upp vattnet. Därför kan man spara energi så att man inte behöver använda sig av ändliga energikällor. Vissa ändliga energikällor släpper ut växthusgaser, t.ex olja. Andra ändliga energikällor som kärnkraft bidrar inte till växthuseffekten men är fortfarande miljöskadliga. För att inte använda ändliga energikällor kan du byta till grön el, dem använder bara energi från oändliga energikällor. 

Växthusgaser från energianläggningar kommer när man förbränner kol, naturgas och olja. Det finns naturliga växthusgaser i jordens atmosfär som gör att klimatet är varmt nog för att människan och våra djur ska leva. Växthusgaser är farliga för att det gör så att klimatet blir varmare än vad det ska. När växthusgaserna samlas i atmosfären så bildas ett lock som gör att värmestrålning från solen blir kvar i atmosfären. När strålarna ska ut i rymden igen så tvingas de tillbaka till jorden och gör det varmare.

Isen i världen kommer att smälta vilket ökar risken för förlorade ekosystem, översvämningar och brist på vatten. Miljontals människor i i lågländer är i fara för att bli översvämmade. Isarna vid Arktis smälter eftersom att medeltemperaturen ökar på grund av växthuseffekten. 2012 hade isarna minskat med 40 procent mer än medelvärdet för de senaste årtiondena. För att isbjörnarna och olika sälarter I Arktis ska överleva så behöver de isen. Annars kan de inte äta eller vila sig.

När klimatet blir varmare så ökar medeltemperaturen, så att djur och växter får svårigheter att leva. I områden runt ekvatorn har djur och växter är det svårt att få tag i vatten, om medeltemperaturen ökar ännu mer skulle det leda till en torka och då skulle man inte få tag i vatten alls och många djur runt ekvatorn skulle bli utrotade.

Metod: För att påverka folk så ska jag skicka mail 10 personer. Tre är till min familj, fem är från resten av släkten och två är vänner. Detta mailet ska innehålla min bakgrundsinformation från mitt PM. Det ska också finnas en bild på min affisch i mailet. Affischen kombinerat med texten ska få folket att tänka om. Efter de läst texten så ska de svara på frågan "Efter ni läst texten, skulle du tänka dig att duscha kortare?".

Efter att alla läst igenom det så svarade 10/10 "Ja".

Källor:
Växthuseffekten (2014-02-26) Nationalencyklopedin. Länk: 
Teckna elavtal (2014-02-26) e.on. Länk:
Försurning (2014-02-27) Kemiskafferiet. Länk:
Konsekvenser (2014-02-28) WWF. Länk:
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat

Nationalencyklopedin är trovärdigt eftersom att det är de främsta ämnesexperterna i landet som väljs ut för att skriva texter till encyklopedin. Man kan alltid se skribenten för artiklarna. Oftast har dessa experterna skrivit egna böcker om ämnet. Det finns därför inga direkta källhänvisningar till NE:s uppslagsordstexter. Hemsidan har också blivit mycket rekommenderat av många lärare.

EON är en respekterad och trovärdig elleverantör. Det är världens största privata energikoncern.

KRC är Kemilärarens Resurscentrum. Allting som skrivs är skrivet av lärare.

WWF är en av de största privata miljö- och naturvårdsorginisationerna. De specialiserar sig i bl.a att bevara världens biologiska mångfald och att minska föroreningar och ohållbar konsumtion. Eftersom att det är så stort och knappt fått några klagningar så säger jag att det är en påligtlig källa.

torsdag 6 februari 2014

Handikappidrott

Handikappidrott är ett samlingsnamn för sporter för personer med funktionsnedsättning, t.ex att man är synskadad, döv eller på något sätt rörelsehindrad. Exempel på dessa sporter är rullstolsbasket och goalball. Rullstolsbasket är precis som basket fast att man sitter i en rullstol. Goalball är en sport för synskadade där det finns två lag med tre spelare på planen. Det finns två mål och man ska göra mål i motståndarens mål. Eftersom att de inte kan se bollen så är det en bjällra inuti bollen så att de kan lokalisera den. Jag tycker att handikappidrott är väldigt bra eftersom det tillåter handikappade att aktivera sig och ha kul i form av idrott.

De tävlande delas inte bara in efter kön utan även fuktionsnedsättning och hur svår funktionsnedsättning i olika klasser, ungefär som viktklasser i brottning. Det som är negativt med detta är att vissa handikappade inte får spela vissa sporter eftersom att de inte är handikappade på det sättet.

Det Svenska handikappidrottsförbundet (SHIF) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) är ett idrottsförbund som organiserar idrotter för handikappade.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Handikappidrott
http://www.ne.se/handikappidrot
http://www.handikappidrott.se/templates/Page.aspx?id=25